Обнадеждаващи тенденции в САЩ в борбата с пандемията