Регулацията на социалните медии: Време е за актуализация!