Правителството отпусна на Рилския манастир 240 000 лева за издръжка