Медици и здравни специалисти получиха почетния знак на президента - Общество и политика