До 2025 г. е осигурена 5G свързаност по транспортните коридори - Управление и бизнес