Полша се опасява какво може да се случи по Великден