Нов материал радикално ускорява комерсиализацията на чистия водород