Дамян Маринов се обръща с благодарност към избирателите в община Ботевград