През април – юни НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2021“