Норвегия започва поетапно премахване на ограниченията