Григор Минков е новият зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на Горна Оряховица