Общината набира персонал за разкриване на две социални услуги