Пандемията предизвика невиждан от 30 г. дефицит в Германия