Изложба ни запознава с Всенародния цар на горчивия смях