„Корадо-България“ ще разпредели по 0,29 лв. на акция за трета поредна година