Microsoft ще потапя своите сървъри в специална течност, за да повиши тяхната производителност