Отпуснаха нови щатове за служители във ВКП и Специализираната прокуратура