Големите магазини плашат с гражданско неподчинение, ако не отворят