От 19 април започва изплащането на 120 лв. за хранителни продукти на пенсионерите