Бизнес лидерите са предпазливи оптимисти относно икономическия растеж