Кметът на Скопие иска да премахне конника на Александър Македонски