Помощите за храна от 120 лева за бедните пенсионери ще бъдат изплатени до 30 април