Полша удължи ограниченията, почти всички случаи са на "британския" вариант