С 240 000 лв. подпомагат издръжката на Рилския манастир