Да бъдем един за всички, всички за един, зове медик в Деня на здравето