Застреляният Дракополов участвал в схеми за внос на коли