Очакваната продължителност на живота у нас спада с година и половина през 2020 г.