До 23 април могат да се изпращат клипове за видео конкурса на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни “Моята гледна точка”