30-и април е крайният срок за плащане с отстъпка на местните данъци и такси