Желязков за летище София: Плащания не се опрощават, а се отлагат