Столичната община получава наеми и от незаконни павилиони