Възстановява се баланса на концесията на летище София