България на второ място в ЕС по спад на продължителността на живота заради COVID-19