Сърбите живеят средно около пет години по-кратко от жителите на ЕС