До 20 май участниците в изборите трябва да представят отчетите си за предизборната кампания в Сметната палата