3 общини започват предучилищна подготовка на 4-годишните