Обръщение на кмета на Община Лясковец д-р Гецова по повод Световния ден на здравето