ЕЦБ е ускорила печатането на пари през март с фокус върху Германия