Внезапна проверка на бойната готовност на руската армия