Европейските регулатори ходят по тънък лек по казуса с AstraZeneca