„Добро момче. Умерено нежно” – пъстър калейдоскоп на живота от Галин Никифоров