Пандемията и недостигът на кадри с квалификация са най-големите заплахи пред бизнеса