Самолет кацна на грешно летище, при това все още непостроено