Пърформансът "Видение" - опит за полифония от движение, обект, субект, дигитална медия и музика