Централната банка на Швеция продължава с пилотния проект за електронна крона