Инвеститорите на развиващите се пазари се подготвят за повече трудности