Колко дълго ще продължи спокойствието на пазарите?