Още 34,5 млн. лева по бюджетите на общините за училища и детски градини