Богатите са увеличили състоянието си с над 50% през кризата