Индексите в континенталната част на Китай и Хонконг губят позиции